ÚHÚL se podílel na mezinárodním workshopu

Česká republika hostila mezinárodní workshop „Managing biotic threats in forests – lessons learned from bark beetle calamities“, pořádaný Forest Europe ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, za podpory VÚLHM a ÚHÚL.

Workshopu na přelomu května a června se účastnilo 38 expertů z 16 evropských zemí, včetně zástupců mezinárodních organizací jako je Evropský lesnický institut (EFI) a Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO). Českou republiku reprezentovali zástupci Ministerstva zemědělství, VÚLHM, ÚHÚL a České zemědělské univerzity v Praze.

Zástupci se dohodli na vytvoření panevropské expertní platformy pro sdílení informací o rizicích pro lesní ekosystémy, mimo jiné i s cílem sestavit vědecky podložená doporučení.

Podobná setkání představují jedinečnou příležitost pro sdílení informací a znalostí v rámci celé Evropy. Vzhledem k nejistotám ohledně budoucího vývoje klimatu a reakce ekosystémů považuji spolupráci za naprosto nezbytnou. Věřím, že aktivity Forest Risk Knowledge Mechanism významně zvýší naše šance vypořádat se s budoucími výzvami,“ uvedl Jaroslav Kubišta, ředitel ÚHÚL.

Práce na přípravě „Forest Risk Knowledge Mechanism“ jsou rozděleny do 3 pilotních fází. Workshop byl součástí druhé, zaměřené na problematiku biotických škodlivých činitelů, které předcházela jednání o lesních požárech. Následující třetí etapa se bude zabývat problematikou větrných disturbancí. Spuštění „Forest Risk Knowledge Mechanism“ coby efektivně fungující expertní sítě se předpokládá v roce 2024.

Více na stránkách Ministerstva zemědělství.