ÚHÚL uspořádal konferenci k Nařízení o odlesňování

Dne 9. listopadu 2023 uspořádal ÚHÚL odbornou konferenci na zámku Chlumec nad Cidlinou.
V první části programu byla představena desetiletá činnost ÚHÚL jako pověřené osoby
„Nařízení o dřevu“ (EUTR). Přes sto přítomných bylo seznámeno především s vybranými
konkrétními kauzami a kontrolami, které demonstrovaly pestrost kontrolní činnosti.
Další část programu se věnovala v květnu tohoto roku přijatém Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2023/1115 (EUDR), které Nařízení o dřevu nahrazuje. Toto Nařízení o
odlesňování se kromě dřeva vztahuje i na další komodity, jako je sója, kaučuk, káva, kakao,
skot a palma olejná. Od nelegálních těžeb se nařízení posunulo obecněji k odlesňování a
degradaci lesů. ÚHÚL bude mít významnou roli i v aplikaci tohoto nového nařízení.

Více o konferenci