V České republice vlastní stát přes polovinu lesů

Státní subjekty hospodaří dle Národní inventarizace lesa na 50,5 % plochy českých lesů (1476,8 tis. Ha) Fyzické osoby na 21,2 %, obce a města 18,3 % církevní lesy a lesy právnických osob a družstev obhospodařují shodně 4,7 % lesů.