V České republice vlastní stát přes polovinu lesů

Státní lesy zaujímají 53,76 % rozlohy lesů (LČR, s. p. 44,37 %, Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 4, 71 %, MŽP 3,65 %, krajské lesy 0,09 %, ostatní 0,94 %). Ve vlastnictví fyzických osob je 19,12 % lesů. Obecní a městské lesy spravují 17,19 % lesů. Lesy církevní a náboženské společnosti hospodaří na 5,32 % lesů. Právnické osoby vlastní 3,41 % a lesní družstva 1,19 % lesů.
vlastnictvi lesu v CR