V ČR se v lesním hospodářství používají 2 certifikační systémy – PEFC a FSC

V ČR se v současné době setkáváme se dvěma certifikačními systémy, a to PEFC, zaujímající 70 % českých lesů (např. Lesy ČR, s. p.) a FSC, tvořící zbývajících 5 % (např. ŠLP Masarykův les Křtiny, KRNAP či Lesy hl. m. Prahy). Certifikáty potvrzují, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích.
Tab. přehled certifikovaných lesů v ČR
certifikace

Více o certifikaci lesů na webových stránkách ÚHÚL zde.

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020