V Kutné Hoře proběhl odborný workshop o monitoringu lesů

V rámci českého předsednictví proběhl od 14. do 16. září v Kutné Hoře workshop Towards harmonised forest observation, reporting and data collection Framework.

Během workshopu účastníci projednávali současný stav monitorování lesů v členských státech EU a jeho připravenost na vytvoření společného harmonizovaného rámce pro pozorování lesů, podávání zpráv a sběr dat, jak je uvedeno v Nové strategii EU pro lesy do roku 2030.

O významu tématu svědčí účast na 70 odborníků z 20 států, představitelů Evropské komise a zástupců významných mezinárodních organizací jako je například Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) nebo Evropský lesnický institut (EFI). Workshop zahájil náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář a hlavním organizátorem byl ÚHÚL. Odborně celý workshop vedl ředitel ÚHÚL Jaroslav Kubišta.

V rámci prezentací specialisté Marek Mlčoušek a Radim Adolt představili aktivity ÚHÚL v této oblasti. Kromě prezentací a přípravy společných závěrů byla součástí workshopu i terénní exkurze včetně praktické ukázky využití dronů. Exkurzi připravila Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze v okolí Kostelce nad Černými lesy.

Závěry workshopu budou předloženy na setkání generálních ředitelů pro lesy, které proběhne v říjnu v Praze. V rámci spolupráce s následným předsednictví bude toto téma podrobněji diskutováno na akci švédského předsednictví v únoru 2023. 

Více informací o workshopu včetně závěrů a prezentací.

Na tento workshop navázalo švédské předsednictví s Workshop towards harmonised forest monitoring and reporting (Uppsala, 1.-2. února 2023).