Více než polovina porostů starších 120 let se nachází v chráněném území

Před časem jsme provedli analýzu zastoupení lesa v chráněných územích, v rámci které jsme zjistili, že 38 % porostní plochy se nachází v některém z chráněných území. Do analýzy, jejíž výsledky byly mimo jiné publikovány v dubnové Lesnické práci, jsme zahrnuli velkoplošná (VZCHÚ) i maloplošná (MZCHÚ) zvláště chráněná území a rovněž území sítě Natura 2000.

V návaznosti na informace o nedostatečné ochraně porostů starších 120 let, které se nyní stále častěji objevují v tisku, a uvádí, že jen zlomek těchto porostů je chráněn, jsme aktuálně naši analýzu zaměřili na tyto porosty.

Analýza ukázala, že z celkových 236 tisíc hektarů lesních porostů starších 120 let se 137 tisíc hektarů (tedy 58 %) nachází v některém z chráněných území (CHÚ) viz tabulka níže.