Vláda ČR schválila nová pravidla dvou programů PGRLF na podporu lesního hospodářství

Jedná o tituly:

  • Investiční úvěry Lesnictví s podporou ve formě zvýhodněného investičního úvěru
  • Pojištění lesních porostů s podporou ve formě subvence části nákladů na úhradu pojistného.

Žádosti do obou programů lze podávat výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na https://zadost.pgrlf.cz/. Veškeré informace včetně pravidel programů jsou k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz.  

Termín zahájení příjmu žádostí do programů bude s předstihem zveřejněn na internetových stránkách www.pgrlf.cz.  

Více zde