Vydávání stanovisek k vybraným intervencím „Strategického plánu společné zemědělské politiky pro ČR“

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem vydává v rámci 3. kolo žádostí (Termín příjmu žádostí 30. 4. do 21. 5. 2024) stanoviska k následujícím vyhlášeným projektovým intervencím:

36.73 – Investice do lesnické infrastruktury

40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích

44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin

Podrobnosti k vydávání stanovisek naleznete zde.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci Strategický plán 2023–2027.