Výsledky třetího cyklu Národní inventarizace lesů v České Republice (2016–2020)

Národní inventarizace lesů v ČR je od zahájení prvního cyklu v roce 2001 zdrojem spolehlivých informací o stavu a vývoji lesů na území ČR. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem provedl sběr dat třetího cyklu Národní inventarizace lesů v České republice (NIL3) mezi lety 2016 až 2020. Během tohoto období probíhala v ČR rozsáhlá kůrovcová kalamita, která stav našich lesů významně ovlivnila. Při terénním šetření byly navštíveny inventarizační plochy založené v předchozím inventarizačním cyklu (NIL2, 2011–2015). Na těchto plochách byl zaznamenán současný stav a změny vzhledem k předchozí inventarizaci.

První sada výsledků NIL3 zachycuje situaci našich lesů z pohledu jejich rozlohy a ukazatelů souvisejících s jejich využitím jako zdroje dříví. Další výsledky budou zveřejňovány v následujícím období roku 2023.