Webináře k přímým platbám, podmíněnosti a environmentálním opatřením Strategického plánu SZP

Ministerstvo zemědělství připravilo ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací informační webináře k přímým platbám, podmíněnosti a environmentálním opatřením Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2024 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Webináře se budou konat v únoru a březnu online formou v MS Teams. Registrace probíhá na www.agronavigator.cz/kalendar-akci/dotace.

Registrovat se bude potřeba nejpozději 2 pracovní dny před termínem webináře, odkaz na připojení k webináři spolu s jednoduchým návodem bude zaslán na e-mail zadaný při registraci 1 pracovní den před konáním webináře.

Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství, kapacita webinářů je dostatečná s možností přidání dalšího termínu. Záznam z webináře společně s prezentacemi bude zveřejněn na webových stránkách MZe.

Termíny webinářů:

  • 20. 2. 2024
  • 21. 2. 2024
  • 27. 2. 2024
  • 28. 2. 2024
  • 4. 3. 2024
  • 6. 3. 2024
  • 12. 3. 2024
  • 13. 3. 2024
  • 19. 3. 2024