Webináře pro lesní pedagogy

ÚHÚL je členem a koordinátorem Pracovní skupiny Ministerstva zemědělství zabývající se lesní pedagogikou v ČR . Ta již tradičně připravuje obsah každoročních seminářů pro lesní pedagogy. Ty se obvykle konají dvakrát ročně. Vzhledem k situaci nebylo možné v roce 2020 uskutečnit tato školení prezenčně, a tak jsme semináře lesních pedagogů přesunuli do online světa.

Během krátké doby, od října do prosince 2020, se nám podařilo uskutečnit hned 8 webinářů s výbornými lektory a pokrýt různorodá témata (viz níže). I když pro mnohé účastníky byla tato forma vzdělávání novinkou a v počátcích panovala lehká nedůvěra, tak počty přihlášených a zpětná vazba ukázala, že se tato forma školení stala důstojnou náhradou za neuskutečněné semináře.

Organizačně a technicky webináře již tradičně zajišťoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Veškeré prezentace a videozáznamy těchto webinářů jsou po přihlášení přístupné pro všechny vyškolené lesní pedagogy zde.

Webináře:

  • Jak je to s tím uhlíkem, Ing. Michal Synek, Ph.D. (ÚHÚL)
  • Vnímání lesů a lesnictví českou veřejností, RNDr. Marcel Riedl, CSc. (FLD ČZU v Praze)
  • Co řeší teenageři a jak je zaujmout, Mgr. Petr Sucháček (Masarykova univerzita)
  • Vztah k přírodě, doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (Masarykova univerzita)
  • Lesní pedagogika a rámcové vzdělávací plány, Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. (SLŠ Žlutice)
  • Právní minimum pro lesní pedagogy, JUDr. Ing. Martin Flora, Dr. (advokát)
  • Vliv lesa na lidské zdraví, PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (Masarykova univerzita)
  • Jak diskutovat o změně klimatu, Mgr. Ondřej Přibyla (projekt Fakta o klimatu)