Žádosti o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 2020 v nestátních lesích do 15. 10. 2021.

Ministerstvo zemědělství (MZe) dne 25. 8. 2021 zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. Odkaz najdete www.eagri.cz.

Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020.

Letos se při poskytování příspěvku za rok 2020 nově připojí i Ministerstvo životního prostředí, které bude příspěvek poskytovat v případě nestátních lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem.

Příjem žádostí o příspěvek probíhá od 30. 8. do 15. 10. 2021.

Více podrobností najdete zde.

P1120016