Zaměstnanost v lesnictví

V roce 2020 se počet zaměstnanců v lesnictví opět mírně navýšil. Stále je málo především dělníků a absolventů lesnických učilišť. Je zřejmé, že rozhodující podíl nezabezpečují zaměstnanci, ale velké lesnické akciové společnosti a OSVČ, a to zejména v těžbě dřeva, přibližování dřeva, obnově lesa, prořezávkách a v péči o lesní kultury.
pocet zamestnancu v LH