Stav na trhu práce

Počet zaměstnanců v lesnictví a souvisejících činnostech se od roku 2013 zvyšoval, od roku 2020 se stavy nepatrně snižují. Největší počet zaměstnanců hlásí sektor soukromý (6 110), poté státní (5 298) následován obecními majetky s 2 195 zaměstnanci. Dlouhodobě přetrvává nedostatek pracovníků, a to především u pozic manuálních prací napříč všemi druhy vlastnictví.

Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2022