Změny EUTR vlivem Brexitu

Na dovozy z Velké Británie je po 1. 1. 2021 pohlíženo jako na dovozy ze třetích zemí. Všechny hospodářské subjekty v zemích, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 995/2010 (EUTR), a které prvně uvádějí na trh dřevo pocházející ze Spojeného království v rámci EU, bez ohledu na zemi původu, budou povinny postupovat s náležitou péčí a při vstupu takového zboží do země EU předložit příslušnou dokumentaci (V-Legal). Bližší informace naleznete na stránkách Komise či na stránkách Spojeného království.